Förstoppning är frustrerande men hjälp finns att få

Förstoppning och laxermedel

Att ha en livsstil anpassat för att undvika förstoppning är något att sträva efter, men ibland behövs en lösning på kort sikt. I så fall kan det vara lämpligt att använda laxermedel. Det finns olika typer av laxermedel.

Ett laxermedel kan hjälpa med att minska tiden mellan toalettbesöken, göra avföringen mjukare och toalettbesöken mindre besvärliga.

När ska man sluta använda laxermedel?

Laxermedel är avsett att användas vid tillfällig förstoppning. Så snart magen är igång bör du avsluta behandlingen. Långvarig förstoppning bör utredas av läkare.

Om man lider av förstoppning som en följd av annat medicinskt tillstånd eller för att motverka bieffekt från något läkemedel man använder, kan laxermedel tas under längre perioder. Tala i så fall med din läkare.

Läs alltid bipacksedeln noga före användning.

Stimulerande laxermedel

Dessa laxermedel verkar på tjocktarmens väggar och stimulerar tjocktarmens naturliga rörelsemönster (peristaltiken).

Laxermedel som innehåller bisakodyl, t.ex. Dulcolax® bidrar till att öka mängden vätska och elektrolyter i tarmen, vilket också gör avföringen mjukare och underlättar tarmtömning.

Dulcolax® tabletter och Dulcolax® stolpiller innehåller bisakodyl. Läs bipacksedeln noga före användning.

Osmotiska laxermedel

Osmotiskt aktiva laxermedel verkar genom att dra till sig vatten i tjocktarmen genom s.k. osmos. Avföringen mjukas då upp av vattnet och volymen ökar. Volymökningen stimulerarar tarmrörelserna att arbeta mer. När avföringen blir mjukare underlättas också tarmtömningen. DulcoSoft® består av makrogol 4000, vilket är en molekyl med förmåga att binda vatten. DulcoSoft® är en mjukgörare som gör toalettbesöket lättare.

DulcoSoft® innehåller makrogol 4000. Läs bipacksedeln noga före användning.

Bulkmedel

Bulkmedel är laxermedel såsom t.ex. kli och andra fiberprodukter. De binder till sig vätska i tarmen så att avföringsvolymen ökar, vilket stimulerar tjocktarmens muskelrörelser.

Det är viktigt att de kombineras med tillräcklig mängd vätska för att ge önskad effekt.

Orsaker till förstoppning

Förstoppning är ett vanligt problem med en rad av möjliga orsaker

Läs mer

Tips för att undvika förstoppning

Vill du hålla din mage i trim? Här är några tips

Läs mer