Förstoppning i sig är ett medicinskt tillstånd, men det kan också vara ett symtom på något annat, eller orsakas av ett annat problem.

Några av de problem som kan gå hand i hand med förstoppning är:

I ovanliga fall kan förstoppning vara ett symtom på någonting allvarligare. Om du har ont i magen eller blod eller slem i avföringen, kontakta genast din läkare.

Orsaker till förstoppning

Förstoppning är ett vanligt problem med en rad av möjliga orsaker

Läs mer

Tips för att undvika förstoppning

Vill du hålla din mage i trim? Här är några tips

Läs mer