Så här fungerar matsmältningen

digestion animation one
Matsmältningen
är den livsviktiga process som håller oss friska och aktiva. Den tillför kroppen all den näring vi behöver dygnet runt – oftast utan att vi är medvetna om det. Att tugga och svälja vår föda är bara början. I varje steg skiljs viktiga näringsämnen från slaggprodukterna vilka slutligen avlägsnas från kroppen när vi går på toaletten.
digestion animation two
Hur maten färdas genom din kropp.
Längs mag-tarmkanalen finns speciell muskulatur. Dessa samverkande muskler dras samman i vågliknande rörelser som blandar maten med kroppens mag- tarmsafter samtidigt som innehållet förs framåt. Muskulaturens vågliknande rörelser kallas ”peristaltik”. Peristaltiken transporterar födan längst matstrupen (1), in i magsäcken (2), genom tunntarmen (3) och slutligen också genom tjocktarmen (4).
digestion animation three
Att svälja.
Födan börjar sönderdelas redan när vi tuggar och sväljer maten och när vi dricker. Fastän vi med vilja kan påbörja en sväljning, så kan vi inte avbryta den eftersom den, och resten av matsmältningen, fortgår automatiskt. Matstrupen är det rörliknande organ genom vilket maten transporteras vidare till magsäcken.
digestion animation four
Magsäcken.
I magsäcken blandas föda och vätska med magsaft. Magsaften, som är mycket sur, underlättar sönderdelningen av födan vilket behövs för att näringsämnen ska kunna absorberas. Muskulaturen i magsäckens nedre del underlättar matsmältningen ytterligare genom att blanda födan med magsaften. Innehållet i magsäcken töms successivt ner i tunntarmen.
digestion animation five
Tunntarmen.
Det är i tunntarmen som det mesta av födans näringsämnen tas upp. Innehållet pressas genom hela tunntarmen av peristaltiken, de vågliknande muskelsammandragningarna. Ett flertal olika magsafter tillförs vilka fortsätter spjälkningen av födan till de olika beståndsdelar som kroppen behöver. Dessa absorberas genom tunntarmens vägg in i blodomloppet. Det som blir kvar förs sedan vidare till tjocktarmen där resterande näringsämnen tas tillvara och överskottsvatten avlägsnas.
Tjocktarmen.
Det är tjocktarmens huvuduppgift att absorbera överskottsvatten och de mineraler som inte tagits upp av tunntarmen. Till skillnad från i magsäcken och tunntarmen, tillsätts ingen magsaft i tjocktarmen. Istället finns nyttiga bakterier som bryter ner tarminnehållet och hjälper tjocktarmen att tillvarata återstående näringsämnen. Tarmrörelserna för avföringen vidare längs tjocktarmen tills innehållet slutligen kan avlägsnas ur kroppen genom tarmtömningen. Förstoppning inträffar då de peristaltiska muskelrörelserna i tjocktarmen inte fungerar som de ska. Då kan matsmältningens restprodukter inte tömmas ut på ett normalt sätt.

Orsaker till förstoppning

Förstoppning är ett vanligt problem med en rad av möjliga orsaker

Läs mer

Tips för att undvika förstoppning

Vill du hålla din mage i trim? Här är några tips

Läs mer