DulcoSoft® Junior oral lösning

DulcoSoft® Junior är en medicinteknisk produkt som behandlar symtom på hård mage (förstoppning) och gör avföringen mjukare. DulcoSoft® Junior består av makrogol 4000, vilket är ett osmotiskt tarmreglerande medel som mjukar upp avföringen. DulcoSoft® Junior oral lösning har neutral smak vilket gör att den kan blandas med barnets favoritdryck. Enkel och flexibel dosering – en gång per dag, helst taget på morgonen. Rekommenderad dos för vuxna och barn över 8 år: 20-40 ml/dag, barn 4-7 år: 16-32 ml/dag, barn 2-3 år: 8-16 ml/dag, barn 6 mån – 1 år: 8 ml/dag. Användning hos barn under 8 år bör helst ske i samråd med läkare. Effekten kommer efter 24-72 timmar. Om förstoppningen kvarstår under längre tid bör orsaken till förstoppningen utredas. DulcoSoft® Junior kan användas av gravida och ammande, helst i samråd med sjukvården.

icon icon

DulcoSoft® Junior (makrogol 4000), oral lösning. Medicinteknisk produkt. Behandlar symtom på hård mage (förstoppning) och gör avföringen mjukare. Kan användas från 6 månader i samråd med läkare. Läs bruksanvisningen noga före användning.

Dulco sortimentet kan köpas online från:

Klicka på bilderna ovan för att komma vidare till respektive hemsida.

Orsaker till förstoppning

Förstoppning är ett vanligt problem med en rad av möjliga orsaker

Läs mer

Tips för att undvika förstoppning

Vill du hålla din mage i trim? Här är några tips

Läs mer