Mer än var fjärde person (26%) upplever det obehagligt att gå på toaletten på arbetet.1
Att gå på arbetstoaletten är en typisk situation som många upplever som jobbig och obehaglig. Jobbet är ofta inte en plats där man diskuterar bajs och toalettvanor vilket gör det extra känsligt att utföra sina behov. Det finns de som smiter ut från kontoret när de är bajsnödiga för att uppsöka en offentlig toalett, andra berättar om konflikter som uppstått när killarna inte lyckats pricka rätt eller använda toaborste. Det främsta skälet till att det känns jobbigt att gå på toaletten för att bajsa är enligt 57 % för att toaletten känns ofräsch, och med stigande ålder är det allt fler som beväras av att toaletten känns ohygienisk1. Detta kan få vissa att hålla sig en hel arbetsdag vilket inte är bra för magen då en fungerande mage är viktigt för hälsan.1

En orsak till förstoppning kan vara stress, och stress kan ofta uppkomma på grund av ditt arbete, så därför är det viktigt att du på jobbet känner dig trygg med kollegorna och dina arbetsuppgifter.1

Tips

Läs mer om hård mage och förstoppning.

Ref: 1. ”Toalettvanor och förstoppning”, undersökning genomförd av Yougov och Sanofi, 1007 respondenter, augusti 2018.