Har du problem med hård mage eller förstoppning ibland är du inte ensam. Nästan var fjärde person i Sverige (24%) har någon gång upplevt hård mage eller förstoppning. För kvinnor är det närmare var tredje person (30%) som upplevt samma problem. Hos kvinnor är det till och med vanligare än lös mage/diarré, vilket ”bara” 22% upplevt1.

Orsaken till förstoppning kan vara många. Att till exempel hoppa över toalettbesöket och ”hålla sig” kan vara en orsak till hård mage eller förstoppning. Så många som 68% av alla kvinnor i Sverige undviker då och då att bajsa trots att de egentligen behöver.1 I åldersgruppen 18-29 år (kvinnor och män) är det hela 73% som ibland hoppar över att bajsa1. Även att stressa på under själva toabesöket och inte ta sig tid att tömma tarmen ordentligt kan bidra till problemet.2

Ref: 1. ”Toalettvanor och förstoppning”, undersökning genomförd av Yougov och Sanofi, 1007 respondenter, augusti 2018. 2. www.doktorn.com.