Går det trögt?

30% av alla kvinnor har någon gång varit hårda i magen eller förstoppade. Läs mer om kvinnans mage genom livet.

Läs mer

Att bli förstoppad kan vara frustrerande men det finns hjälp

Förstoppnings-
symtom

Symtomen på förstoppning kan variera

Läs mer

Förstoppningshjälp

Att bli förstoppad kan vara frustrerande men det finns hjälp

Läs mer

Kraften bakom tarmen

Förstå hur vårt matsmältningssystem fungerar

Läs mer

Dulcogas®

Innehåller simetikon. Läs bruksanvisningen noga.

Läs mer

DulcoSoft® PLUS

Innehåller makrogol 4000 och simetikon.

Läs mer

DulcoSoft®

Innehåller makrogol 4000. Läs bruksanvisningen noga.

Läs mer

Dulcolax® tabletter 5mg

Innehåller bisakodyl. Läs bipacksedeln noga.

Läs mer

Dulcolax® suppositorier 10mg

Innehåller bisakodyl. Läs bipacksedeln noga.

Läs mer

Laxoberal® orala droppar 7,5mg/ml

Innehåller natriumpikosulfat. Läs bipacksedeln noga.

Läs mer

DulcoPlant®

Innehåller torrextrakt av malva och torrpulver av kiwi.

Läs mer