Läs mer

Dulco sortimentet

Att bli förstoppad kan vara frustrerande men det finns hjälp

Läs mer

Förstoppnings-
symtom

Symtomen på förstoppning kan variera

Läs mer

Förstoppningshjälp

Att bli förstoppad kan vara frustrerande men det finns hjälp

Läs mer

Stress och förstoppning

Känner du dig stressad? Det kan påverka din mage

Läs mer

Vårt sortiment

Läs mer

Dulcolax tabletter 5mg

Innehåller bisakodyl. Läs bipacksedeln noga.

Läs mer

DulcoSoft

Innehåller makrogol 4000. Läs bipacksedeln noga.

Läs mer

Dulcolax suppositorier 10mg

Innehåller bisakodyl. Läs bipacksedeln noga.

Läs mer

Dulcogas

Innehåller simetikon. Läs bipacksedeln noga.

Läs mer

Laxoberal orala droppar 7,5mg/ml

Innehåller natriumpikosulfat. Läs bipacksedeln noga.

Läs mer